Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “Det emanciperede Flag” [1838.04.25 ]

“Det emanciperede Flag” [1838.04.25 ]

“Hos Overlodsen, Lodsoldermanden og hos flere Lodser og Andre ved Bryggene var det emanciperede Flag opstillet indenfor Lysene, og deels Flagdug anbragt som Gardiner. Ved Børsen, paa Studentersamfundets Locale og flere Steder heisedes Flag, jaasnart Resolutionen igaar blev bekjendt. I Studentersamfundet arrangeredes et talrigt Aftensselskab, hvorved Skaaler uddbragtes for Flaget, for Kongen, for Æresmedlemmerne Hjelm, Sørensen og Foss, for Fædrenelandet, for Constitutionen og for Frorening.”1

  1. Morgenbladet. s1. 1838.04.26

  1838  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /