Info Panel
: : :   Home  /  Skipsflagg  /  Kompagni  /  Vestindisk-guineisk Kompagni (eget flag -forslag-) [1741/1744 – 1748]

Vestindisk-guineisk Kompagni (eget flag -forslag-) [1741/1744 – 1748]

Foto: “Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen
Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser
“s.210, Rigsarkivet, Danmark. (red.) 1741.02
Foto: “Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen
Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser
“s.214, Rigsarkivet, Danmark. (red.) 1744.12.19
  1744  /  Kompagni, Skipsflagg  /  Sist oppdatert: December 29, 2020 av antipodes café  /