Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Forslagflagg (Selskapsflagg) [1744]

Forslagflagg (Selskapsflagg) [1744]

Dannebrog Splittflagg: forslag /

“Det Vestindiske kompagni fik 1744 lov til at føre samme flag som Asiatisk kompagni, dog med kompagniets initialer. Ingen afbildninger af dette flag, der gjaldt syd for Krebsens vendekreds, kendes, så vidt vides.”1

Rett etter forskriftene om bruk av flagg og vimpler fra februar 1741 begynte Vestindisk-guineisk Kompagni (handelsselskap etableret ved kongelig oktroj av 11/03 1671) å utvikle et forslag om et eget flagg som skulle brukes utover Krepsens vendekrets, med intensjonen om å skille skipene sine fra orlogsflåten.
Fo

Rett etter forskriftene om bruk av flagg og vimpler fra februar 1741 begynte Vestindisk-guineisk Kompagni (handelsselskap etablert ved kongelig oktroj av 11/03 1671) å utvikle et forslag om et eget flagg som skulle brukes utover Krepsens vendekrets, med intensjonen om å skille skipene sine fra orlogsflåten. Forslaget var knyttet til privilegiene til Asiatisk Compagni, som siden 1732 kunne vise sitt emblem på en spuns i splittflagget. Men, i skissen fra 1741 kan en tydelig se det hvite korset av splittflagget dekket med rød maling (høyre) – mørk rødt i versjonen presentert i 1744 (nederst)-, og et nytt spesielt kors lagt i øvre del av heiseområdet i flagget. I tillegg presenterer forslaget en hvit kvadratisk spuns med firmaets emblem, basert på to løver som står på en krone eller på fundament, over selskapets initialer, og holder kongekronen og hans dobbeltmonogram C6. Et veldig likt design som det fra Asiatisk Kompagni, men med forskjellige initialer og en eikebladkrans rundt kongemonogrammet. Dette forslaget – laget et par år før Christian VIs død – ble senere besvart i 1747 av den nye kongen av Danmark og Norge, Fredrik V, som året etter definerte nye regler om flagg for de priviligerte handelsselskaper.

  1. Henningsen, H. «Dannebrog og flagføring til søs» Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, s41. 1969

Bilder og beslektet brev: «Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen» Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser. 1671-1744. s205-ff. Rigsarkivet. København.

Foto: “Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktione
Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser“s.210, Rigsarkivet, Danmark. (red.) 1741.02
Foto: “Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen
Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser“s.214, Rigsarkivet, Danmark. (red.) 1744.12.19

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1744  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , ,