Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Danmark-Norges handelsflagg [1748.07.11]

Danmark-Norges handelsflagg [1748.07.11]

Dannebrog Stuttflagg /

“Det var rektangulært uden splitter i en lysere rød farve end kongeflaget.” 1

“§1. Det Danske Coffardie-Flag skal været et rødt Flag, med hvidt Kaars uden Split; Og skal, naar Flaggets Breede ved Stangen sættes, som Basis og Grund for Proportionen, det hvide Kaars eller Kryds være 1/7 af Flaggets Brede ved Stangen; De 2de agterste røede Qvarteere være en liige fiirkant, og de forreste røde Qvarteerer være 6/4 af de agterste Fiirkanter.
(…)
§9. Og som dette er Vores Allernaadigste Villie og Befaling; Saa haver, saavel alle Flagmagere som Skippere, sig denne Vores Allernaadigste Anordning efterretlig at holde, og ingen Flagge, Giøs, Vimpeler eller Fløye, uden efter den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Couffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, og 3 Maaneder efter denne Vores Allernaadigste Forodnings Publication, at føre, alt under den Straf, som i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17/02 1741, er fastsat, saasom samme herved af Os Allernaadigst bliver igientaaget, som der og skal med Angivelse, Processer, og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte Allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.” 2

  1. Berg, H.C. «Danebrog 800» s17. Utg. Danmarks-Samfundet. Brøndby, 2019
  2. Friderich V «Forordning Om Couffardie-Skibes og Commiss Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløye» Fredensborg-Slot, 1748.07.11

Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1748  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: