Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kommisjonsflagg [1748.07.11]

Kommisjonsflagg [1748.07.11]

Dannebrog Splittflagg /

“(…) 3. Det Danske Commiss-Flag skal være et rødt Split-Flag, med hvid Kaars; Og skal, naar Flaggets Breede ved Stangen sættes til Basis eller Grund for Proportionen, det hvide Kaars være 1/7 af Flaggets Breede ved Stangen; de 2de agterste røde Qvarteerer en liige Fiirkandt; De forreste røde Qvarteerer være 5/4 af de agterste Fiirkandter; og de splittede Snipper være 5/12 Tillæg, udi Længden, af det nederste og øverste Flagets Liig.


4. Den Danske Commiss-Giøs, skal være i Forhold mod Commiss-Flaget, halv saa stoer. (…)


7. Vores Commiss-Fahrer skal føre det Danske Commmiss-Flag fra Campagnen; Den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet, den Danske Commiss-Vimpel fra Stor-Toppen, og røede Fløye fra For- og Kryds-Toppen. (…)

9. Og som dette er Vores Allernaadigste Villie og Befaling; Saa haver, saavel alle Flagmagere som Skippere, sig denne Vores Allernaadigste Anordning efterretlig at holde, og ingen Flagge, Giøs, Vimpeler eller Fløye, uden efter den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Couffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, og 3 Maaneder efter denne Vores Allernaadigste Forodnings Publication, at føre, alt under den Straf, som i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17/02 1741, er fastsat, saasom samme herved af Os Allernaadigst bliver igientaaget, som der og skal med Angivelse, Processer, og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte Allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.” 1

  1. Friderich V «Forordning Om Couffardie- Skibes og Commiss Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløye» Fredensborg-Slot, 1748.07.11
  • Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1748  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: