Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Danmark-Norges selskapsflagg [1748.07.11]

Danmark-Norges selskapsflagg [1748.07.11]

Dannebrog Splittflagg med våpen i spuns /

“(…) 8. De af Os Allernaadigst Octroyerede Compagnier, skal føre det Danske Commiss-Flag fra Campagnen, og den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet; men begge skal være et hvidt Spuns udi Mitten, som skal være 3de gange Kaarsets Breede, udi hvilket de skal føre Compagniets Vaaben. Fra alle Toppene skal de føre Danske eller et slags couleurede Couffardie Fløye. Dog maa det være dem tilladt paa visse Høyder, at føre Vores Konge-Flag, Giøs og Vimpel, alt efter Forordningens nærmere Formeldning de Dato 17/02 1741.


9. Og som dette er Vores Allernaadigste Villie og Befaling; Saa haver, saavel alle Flagmagere som Skippere, sig denne Vores Allernaadigste Anordning efterretlig at holde, og ingen Flagge, Giøs, Vimpeler eller Fløye, uden efter den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Couffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, og 3 Maaneder efter denne Vores Allernaadigste Forodnings Publication, at føre, alt under den Straf, som i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17/02 1741, er fastsat, saasom samme herved af Os Allernaadigst bliver igientaaget, som der og skal med Angivelse, Processer, og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte Allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.” 1

  1. Friderich V «Forordning Om Couffardie-Skibes og Commiss Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløye» Fredensborg-Slot, 1748.07.11
  • Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1748  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: