Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Selskapsflagg [1748.07.11]

Selskapsflagg [1748.07.11]

Splittflagg med våpen I spuns /

“(…) 8. De af H. M. allernaadigst octroierede Compagnier skal føre det Danske Commis-Flag fra Compagnen, og den Danske Commiss-Giøs fra Bougsprydet; men begge skal være et hvidt Spunds udi Midten, som skal være 3 Gange Korsets Brede, udi hvilket de skal føre Compagniets Vaaben.
Fra alle Toppene skal de føre Danske eller et Slags couleurede Coffardie Fløie.
Dog maae det være dem tilladt paa visse Høider at føre H.M. Konge-Flag, Giøs og Vimpel, alt efter Forordningens nærmere Formælding de Dato 17. Februarii 1741.
9. Og som dette er H.M. allernaadigste Billie og Befaling; faa have saavel alle Flagmagere, som Skippere, sig denne H. M. allernaadigste Anordning efterrettelig at holde, og ingen Flagge, Giøse, Vimpel eller Fløie, uden efte den foranførte Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige, eller paa Coffardie-Skibene, uden efter denne Anordning, at føre, alt under Straf i Forordningen om Vimpel-Føringen de Dato 17. Februarii 1741, er fastsat, faa som samme herved af H.M. allernaadigst bliver igientaget; som der og skal med Angivelse- Processer og Bødernes Inddrivelse, denne Forording angaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemældte allernaadigste Forordning om Vimpel-Føringen er anordnet.”2

  1. Friderich V «Forordning Om Couffardie-Skibes og Commiss Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløye» Fredensborg-Slot, 1748.07.11

Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1748  /  History  /  Last Updated April 18, 2021 by antipodes café  /