Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Toldflagg [1743.06.22 ]

Toldflagg [1743.06.22 ]

Splittflagg med to nøkler

“Kancelliets forslag var, at da ‘visse toldbetjente er tilladt i deres forretninger at føre flag, så burde det vel føres agter på chaluppen og være Di-stincueret, som og er skik hos andre nationer, med tvende nøgler udi midten af flaget.’
Dette forslag fik kongens godkendelse 22/06 1743. Nøglerne var Rentekammerets symbol, og hentydede naturligt nok til pengekassen! Rentekammeret havde på denne tid toldvæsenets centrale administration, så toldernes flag blev et splitflag med to korslagte nøgler i et stort hvidt midterfelt.” 1

  1. Petersen, H.M. «Kongeligt Told-Flag. Et eget og fra alle andre forskelligt flag» Zise, Toldhistorisk Tidskirft, Nr.2, 8 årg, s69. København, 1985.

Takk: Toldstyrelsen, Danmark

Nøgler: Christian V kammerherrenøgler, 1770 (foto: Kongehuset, Christian 7., Testementer og korrespondance mm., 1766-1795, pk. 2., Rigsarkivet)

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1743  /  History  /  Last Updated April 17, 2021 by antipodes café  /