Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Flagning på halv stang [1743]

Flagning på halv stang [1743]

Dannebrog som sørgeflagg /

“1743 befalede Christian VI i flådens ceremonial reglement, at man i stedet for de nævnte sorte flag med hvide kors skulle gå over til at flage på halv stang i den danske orlogsmarine og altså bruge dannebrog som sørgeflag.” 1

  1. Henningsen, H. “Dannebrog og flagføring til søs” s60, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, 1969.
  1743  /  History  /  Last Updated April 17, 2021 by antipodes café  /