Info Panel
You are here:   Home  /  Tollflagg

+info

— Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det …

Nov 2021 Read More →

Norges tollflagg [1898.12.15]

Flaggloven / “Lov om Norges flagg kunngjøres i Lovtidende, med virkning fra ett år etter kunngjøringsdato.”1 “§1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid …

Dec 1898 Read More →

Tollflagg [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) / Kgl. Resolusjon [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]: 6) at begge Rigers Handelsflag saavelsom de Flag, der i begge Riger benyttes paa …

Jun 1844 Read More →

Tollflagg [1842.08.08]

Norges sivile statsflagg (Carl III Johan) / Kgl. Resolusjon: “at Coffardiflaget, naar det som Toldflag anvendes, skal være forsynet med Split og Tunge, samt at der i dets Midte skal …

Aug 1842 Read More →

Tollflagg [1824.07.28 ]

Unionsflagg med merke / “§34. Paa det at Forbrydelser imod Opsynsbetjentene destobedre kunne forekommes, skulle de, til Foreviisning for Enhver, som ikke kjender dem, være forsynede med et Skildt, hvori …

Jul 1824 Read More →

Tollflagg [1815.06.19]

Unionsflagg med merke / “Etter unionsoppløsningen i 1814 tok det noen tid før flaggspørsmålet ble ordnet. Først ved Kgl. Resolusjon av 14/06 1815 og finansdepartementets sirkulære av 19/6 ble det …

Jun 1815 Read More →

Tollflagg [1743.06.22 ]

Dannebrog Splittflagg med emblem / “Kancelliets forslag var, at da ‘visse toldbetjente er tilladt i deres forretninger at føre flag, så burde det vel føres agter på chaluppen og være …

Jun 1743 Read More →