Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Tollflagg [1815.06.14~19]

Tollflagg [1815.06.14~19]

“Etter unionsoppløsningen i 1814 tok det noen tid før flaggspørsmålet ble ordnet. Først ved kongelig resolusjon av 14/6 1815 og finansdepartementets sirkulære av 19/6 ble det innført et nytt tollflagg i Norge.
Det skulle brukes på fartøyer, ‘likesom og benyttes ved tollbodene’. Det nye tollflagg var orlogsflagget av 1815 (…) Midten var pyntet med en ekegren, et minne om [kransen] i det forrige tollflagg. Flagget hadde ingen innskrift.” 1

  1. «Det Norske tollvesens historie» s295. Utg. Tolldirektoratet. Oslo, 1977.

    Se: Dons, J. «Fra det norske tollvesens historie» s14. Oslo, 1941.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1815  /  History  /  Last Updated May 19, 2021 by antipodes café  /