Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1815.06.19]

Tollflagg [1815.06.19]

Unionsflagg med merke /

“Etter unionsoppløsningen i 1814 tok det noen tid før flaggspørsmålet ble ordnet. Først ved Kgl. Resolusjon av 14/06 1815 og finansdepartementets sirkulære av 19/6 ble det innført et nytt tollflagg i Norge.
Det skulle brukes på fartøyer, ‘likesom og benyttes ved tollbodene’. Det nye tollflagg var orlogsflagget av 1815
(…) Midten var pyntet med en ekegren, et minne om [kransen] i det forrige tollflagg. Flagget hadde ingen innskrift.”

  1. «Det Norske tollvesens historie» s295. Utg. Tolldirektoratet. Oslo, 1977

    Se: Dons, J. «Fra det norske tollvesens historie» s14. Oslo, 1941.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1815  /  Historie, Tollflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: ,