Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Unionsflagg: heist [1815.06.06]

Unionsflagg: heist [1815.06.06]

Orlogs/Statsflagg Sverige-Norge /

“06/06 1815 ble det svensk-norske unionsflagget med splitt og tunge offisielt heist fra landets festninger.”1

“Dette unionsflagget ble også benyttet som rikenes ordinære statsflagg og heist på tollboder og andre ikke militære statlige eiendommer.” 2

“Det var uvilje flere steder mot å heise det nye unionsflagget.” 3

1-3. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 32. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.

  1815  /  History  /  Last Updated May 26, 2021 by antipodes café  /