Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1815.08.17]

Flaggforslag [1815.08.17]

“Odelstinget: Forslag fra repr. Peder Bøgvald, datert 17 august, med tegning til det norske nasjonalflagg.” 1
“Hans forslag var å beholde de røde og hvite fargene, men erstatte korset med en vannrett hvit stripe i midten slik at flagget fikk tre like brede striper i rødt, hvitt og rødt. Riksvåpenet med ‘St. Oles Øxe’ ville han flytte fra det øvre hjørnet til den hvite stripen.”2

“Peder Jacobsen Bøgvald Norsk skipsreder, bonde og sagbrukseier. Stortingsrepresentant til det første overordentlige Storting og til Stortinget for perioden 1815–1817.”

  1. 157. Stortinget. 2017, loc. cit. Se: “s429. SA, OEP 104, vedlagt OEP 346.”
  2. 158. Munksgaard, J.H. 2012, op. cit. s71-f.

  1815  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated February 1, 2021 by antipodes café  /  Tags: