Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1824.07.28 ]

Tollflagg [1824.07.28 ]

Unionsflagg med merke /

“§34. Paa det at Forbrydelser imod Opsynsbetjentene destobedre kunne forekommes, skulle de, til Foreviisning for Enhver, som ikke kjender dem, være forsynede med et Skildt, hvori staaer Rigets Vaaben med Omskrift: ‘Kongeligt Told-tegn’. Ligeledes skulle de Betjente, som krydse ved Kysterne, eller i Fjordene, Havnerne o.d.l., føre Orlogsflaget, med Indskrift: ‘Kongeligt Toldflag’.
Naar de fremvise saadant Tegn eller hidse saadant Flag, kan Undskyldning med, ikke at have kjendt dem, saameget mindre antages.”1

  1. Sitert i Grahl-Madsen, A. op. cit. s46.

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1824  /  Historie, Tollflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: ,