Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1823]

[1823]

Om norges flagg /

“I 1821 var man altfor stærkt optat av andre hændinger, til at flagresolusjonen kunde vække kraftige følelser tillive. Det var først i 1823, at flagdigtningen indledes av [Conrad Nicolai] Schwach med den flagsang, som endu stadig lever på folkets lepper.
Noget højt digterisk værd kan man dog ikke sige at den har, den bevæger sig i hin tids almindelige fraser om Nordhavet og om frihedens symbol palmen (som synes at ha været Schwachs yndlingstræ), og sin livkraft skylder den vistnok væsentlig den vakre tone av L.M. Ibsen.” 1

  1. Koht, H. «Norske flagsange»
    Utg. Kristiania flagsamlag. Kristiania, 1896

“Mens Nordhavet bruser mod fjeldbygt Strand,
og stolte Erindringer vækker
om Fædrenes Ry, som til fjerne Land
det bar paa de nordiske Snekker,
da Normænd siunger til Harpens Slag,
en Sang for Norriges unge Flagg!
Du Blomster av Palmen paa Friheds Grund,
skjøn est du at skue trefarvet.
Det hvidene Kors i den røde Bund
det har du af Dannebrog arvet
men Hjertebladet, det mørkeblaa,
af Frihedens Marv maatte først udgaae!
Fra Himlen faldt Dannebrogsfanen ned,
blev Tvillinglands-Snekkernes Smykke,
og stod gjennem Sekler i Krig og Fred,
omsvævet af Hæder og Lykke.
O Flag for Norrig, stand evig saa!
mist aldrig dit Hjerteblads høje blaa!”2

  1. Schwach, C.N. Flagsang. «Samling af Sange og Digte for den norske Sjømand» s22-f. Utg. Trykt paa H.T. Winthers Forlag i Forlæggerens Officin af W.J. Winther. Kristiania, 1839
  1823  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /