Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1823.02.07]

[1823.02.07]


Forordning [for Sverige]: “Vi Carl Johan o.s.v., gjøre vitterligt: At da vi oprigtigen ønske at overholde de Grundsætninger, som Vor Høisalige Hr. Fader, Hans Majestæt Kong Carl XIII, havde antaget med Hensyn til Slavehandelen, og som med Vor egen Sænkemaade er overeenstemmende, have Vi paa Grund af Omstændighederne naadigst villet erklare: at Svenske og Norske Fartøier, som skulle for saadan Overtrædelse have forvirket al Beskyttelse af Os og Vore Embedsmænd, at Vi med Stilfredstillelse ville see, at ethvert Misbrug af det Svenske eller Norske Flag til en saa afskylig Handel vorder opdaget og straffet, samt at Vi, ifølge deraf, have bestemt, at alle Fartøier, som under Svensk eller Norsk Flag antraffes deeltagende i Slavehandel, skulle ansees som om de ikke førte dette Flag – Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.”1

  1. Carl III Johan. Forordning sitert i Schmidt, J.A.S. 1849, op. cit s489.

  1823  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /