Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1901.06.05]

Flaggforslag [1901.06.05]

Norsk Forening for Roidræt /

Forsvarsdept. -Skr. til N.F.R.“(…) hvori i Anledning af Bestyrelsens Andragende om Tilladelse til at føre norsk Splitflag, i hvis Midte er anbragt Foreningens Mærke i hvid Feldt, meddeles, at da Lov om Norges Flag af 10/12 1898 i §2. forbeholder Split og Tunge i Flagets for Statens Eiendomme, uden at der i Loven indeholdes noget om Ret for Kongen til at dispensere fra Lovens Bestemmelser, er der ikke Adgang til at indvilge Andragendet.
I Overensstemmelse hermed er det ogsaa negtet Landets Havnestyrer at føre Splitflag paa deres Bygninger og Brygger, da disse ikke er Staten tilhørende.”1

  1. Sitert i «Almindelig norsk lovsamling» s402. Utg. Aschehoug, Kristiania, 1907
  1901  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /