Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Vaabenstilstand [1814.08.14–15]

Vaabenstilstand [1814.08.14–15]

Norges flagg bør respekteres under våpenhvile /


[1814.08.14]
“Convention d’armistice entre les troupes Suédoises d’un côte & les troupes Norvégiennes de l’autre, conclue, sauf ratification, par les soussignés, à Moss, le 14 d’Août 1814.
(…) §12. Le pavillon Norvégien sera respecté durant l’armistice.
Skjöldebrand, A.F.; Björnstjerna,M.; Aall, J.C. (…)

[1814.08.15]
Je ratifie la convention ci-dessus avec la réservation et Je saisis avec plaisir cette premiére occasion pour donner une preuve de Mes sentiments envers la nation et l’armée Norvégienne.
A Mon quartier-géneral de Frederikstadt le 15 Aoust 1814,
Charles Jean.” 1

“Art. 12. Det norske flag skal respecteres immedens Vaabenstilstanden varer.” 2

“Da de svenske styrkene inntok Fredriksten 16/08, gikk de umiddelbart gjennom alle forråd og foretok en registrering av alt utstyr og forråd (…) Det er hevet over enhver tvil at det lå mye prestisje for kronprins Carl Johan å innta Fredriksten – denne festningen som ingen svenske styrker hadde klart å erobre. (…) Da er det ikke så merkelig at de svenske styrkene ønsket å legge beslag på faner og flagg som befant seg på festningen. (…) Da de norske styrkene marsjerte ut (…) hang det ikke noe flagg på festningens flaggstang! (…) kaptein (…) på Fredriksten festning bar dette med seg under utmarsjen(…)” 3

  1. «Vaabenstilstanden af 14de August 1814 i dens norske Exemplar.» Sitert i «Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814» s118-ff. Utg. Nielsen,Y. Christiania, 1894
  2. ‘Vaabenstilstand imellem de Svenske Tropper paa den ene, og de Norske Tropper paa den anden Side, sluttet, under Betingelse af Stadfæstelse ved Undertegnede i Moss, den 14 August 1814.” Norske Anordninger . s.144 Flere steder. 1807.
  3. Norheim, S. «Fredriksten festnings flagg fra 1814» Wiwar. s322. Utg. Østfold historielag. Rakkestad, 2014.
  1814  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.05.06. av antipodes café  /