Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Orlogsflagget overlevert til Karl XIII [1814.08.05]

Orlogsflagget overlevert til Karl XIII [1814.08.05]

“Flaggan kommer från Fredrikstad i Norge. Tillsammans med fästningens nycklar överlämnades flaggan till Karl XIII den 5 augusti 1814, dagen efter staden kapitulerat.”1

“Da de svenske styrkene inntok Fredriksten 16. august, gikk de umiddelbart gjennom alle forråd og foretok en registrering av alt utstyr og forråd (noe som var normalt ved slike anledninger). Av de tingene de spesielt la vekt på var faner, flagg og standarter som var gamle norske erobringer fra eldre tid i kamper mot svenskene. At det lå stor prestisje og symbolverdi i disse gjenstandene kan beskrives med Ohmes egne ord til sin kjære venn Friedrich Dietrichson:

«Jeg har kun en Ting som ærgrer mig som Officer at betroe Dig, nemlig, at jeg ei kunde modsætte mig de Svenske Officerers Overgreb i Fæstningens Arsenaler, idet de undeer Overleverelsen af Vaaben og Amunition uagtet Protest nedrev og tog med sig som Krigsbytte gamle Seierstrophæer saasom Faner, Standarter og Kanoner erobrede fra Svenskerne i fordums Fægtninger, dog var Fredriksteen ikke overgiven paa de Vilkaar, og jeg glemmer ikke Forurettelsen selv i Døden»

Mirakelåret 1814 ble nok en gang for haldenserne og grensebefolkningen en prøvelsens tid. Norske militære styrke og frivillige skulle måle krefter med godt utstyrte og krigsvante svenske soldater. Nok en gang måtte grensebefolkningen ta den største belastningen. Nok en gang skulle fiendtlige hæravdelinger feie gjennom landskapene langs riksgrensa – det var bare seks år siden forrige gang. Fredrikshald og Fredriksten festning ble gjenstand for en 14 dagers beleiring med bombardement fra Karl Johans batterier og kanonbåter.

Resultatet kjenner vi. Det som er mindre kjent er hva som skjedde med de ovenfor nevnte faner og flagg som befant seg på Fredriksten i august 1814.” 2

  1. Flagga” Armémuseum 2014 (Foto: Armémuseum AM.084431)
  2. Nordenhaug, E.: “Fredriksten festnings flagg fra 1814” Digitalt Museum, 2016

  1814  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /  Tags: