Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norges Kongeflagg [1905.11.15 – ]

Norges Kongeflagg [1905.11.15 – ]

“Den norske Regjerings Resolution, hvorved det bestemmes, at Norges Kongeflag eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie,* skal være et høirødt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til dets Længde som 5 til 7 og indeholdende en opreist, kronet gylden Løve, holdende i Forlabberne en opløftet Stridsøkse med gyldent Skaft og Blad af Sølv.” 1

* Endret ved res. 26. september 1924 således at kongeflagget kun skulle benyttes av D.D.M.M. Kongen og Dronningen.

  1. Res. om Kongeflaget m.v.” LOVDATA 1905
  1905  /  History  /  Last Updated February 25, 2021 by antipodes café  /  Tags: