Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag (2/4) [1836.05.02]

Flaggforslag (2/4) [1836.05.02]

Unionsorlogsflagg [x4x2] (Petersen) /

Stortinget: “Bergråd Petersen oversender, gjennom repr. Riddervold, en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., med 2 fargeplansjer. Beslutning: Sendes Konstitusjonskomiteen ‘til Afbenyttelse ved Behandlingen af de under 24/03 og 09/04 Committeen tilstillede Forslag angaaende de unionelle Forholde og de Norske Flag, og har Committeen at foranstalte den medfulgte historisk-heraldiske Fremstilling af Norges Vaaben m.v. trykt, forsaavidt saadant findes hensigtsmæssigt.’”1

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017
    Original i Stortinget

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1836  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: ,