Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Forslag til Unionsorlogsflag [1836.05.02]

Forslag til Unionsorlogsflag [1836.05.02]

Bergråd Peter Petersen (1767-1850) oversender, gjennom geistlig og representant Hans Riddervold (1795-1876), en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., med to fargeplansjer.

Beslutning: Sendes Konstitusjonskomiteen «til Afbenyttelse ved Behandlingen af de under 24de Marts og 9de April Committeen tilstillede Forslag angaaende de unionelle Forholde og de Norske Flag, og har Committeen at foranstalte den medfulgte historisk-heraldiske Fremstilling af Norges Baaben m.v. trykt, forsaavidt saadant findes hensigtsmæssigt.»(1)(2)


1. “Aar 1836, den 2den Mai var Storthinget samlet” Stortingsforhandlinger, Side 56, Stortinget –nettside-, Oslo, 2014
2. “1836-1838” (Flaggloven, kronologi), Stortinget -nettside-, Oslo, 2008.

  1836  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated April 16, 2014 by  /  Tags: