Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og lovforslag [1836.04.07]

Flagg- og lovforslag [1836.04.07]

Unionsmerke , Norges unionshandelsflagg og -Orlogsflagg (Hielm) /

Stortinget: “Forslag til lov om det norske flagg med 2 fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å komme med opplysninger ang. det norske handelsflagget, samt at Konstitusjonskomiteen skal avgi en innstilling om hva som bør gjøres for å få gjennomført bestemmelsen i grunnlovens §111. om at Norges orlogsflagg skal være et unionsflagg.
(…)
Beslutning [1836.04.09]: Sendes Konstitusjonskomiteen”1

  1. Stortingsforhandlinger 1838, april. s244-f.
    Se: dagblad «Den Constitutionel» 1836.04.13
  1836  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /