Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1836.04.06]

Flaggforslag [1836.04.06]

Norges tollflagg (Christensen) /

“(…) at §34. i Toldloven af 28/07 1824 forandres derhen: ‘Opsynbetjenterne skulle til Foreviisning for Enhver, som ikke kjender dem, være forsynede med et Skildt, hvori staaer Rigets Vaaben med Overskrift ‘Kongeligt Toldtegn’ Ligeledes skulle de Betjenter, som krydse ved Kysterne eller i Fjordene, Havnene o.d.l., føre Coffardieflaget med anbragt Split i, og med Indskrift ‘Kongelig Toldflag’ Naar de fremvise saadant Tegn eller heise saadant Flag kan Undskyldning med, ikke at have kjendt dem, saa meget mindre antages.’”1

  1. Stortingsforhandlinger 1836, april. s244-f.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1836  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , ,