Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Lovforslag [1836.03.25]

Lovforslag [1836.03.25]

Norges handelsflagg (Sørensen, Holst, Foss) /

“§2. Dette Flag skal føres og bruges af de norske Handelsfartøier paa alle Have og i alle Havne fra denne Lovs Publication af, forsaavidt angaaer de Farvande og Havne, hvor det ved Kgl. Resolution af de 17/07 1821 bestemte Handelsflag allerede nu bruges, og forsaavidt alle andre Farvande og Havne angaaer, senest inden 2 Aars Forløb fra denne Lovs Publication.” Odelstingsbeslutning [enstemmig]: “Tilstilles Constitutionscommitteen til Indstilling og beførges trykt i Morgenbladet.” 1

  1. Stortingsforhandlinger 1836, mars. s416-f.
  1836  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /