Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1959.05.31]

Flaggforslag [1959.05.31]

Kommando- or rangtegn (Forsvarsstaben/P) /

“Denne saken har vært under behandling i mange år uten at den er løst. (…) Det kan vel derfor være rimelig om saken tas opp i Sjefsnemda på ny.(…) Det er Forsvarsdepartementets utkast til Kgl. Res. med de forandringer som Utenriskdepartementet har foreslått, rent splittflagg som rangtegn for Sjefen for Forsvarsdepartementet og Riksvåpnets løve i gull i stedet for kommandostaver for Sjefen for Forsvarstaben. Hvis Sjefsnemda godjenner dette forslag, må det forelegges H.M. Kongen før det fremmes Kgl.Res.”1

  1. FST/P til Sjef FST. 1955.05.31
    Resyme av forslag ink. i sak: «Forsvarets kommando- og rangtegn i Forsvaret» Kopi, Forsvarsmuseets bibliotek. Oslo. [2021.09]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1959  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: , , ,