Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Uoffisielt samisk flagg [1962]

Uoffisielt samisk flagg [1962]

“[Máret Stueng] sydde sitt første flaggutkast i 1962, i rødt, gult og blått, av klede, same stoff som kofta syes av.
— Jeg tok det med til Alta, forteller hun.”1

“På denne tida [1960-talet] kunne ein også sjå konturane av det som kunne bli eit samisk flagg. Norske Samers Riksforbund [NSR] tok på sine medlemskort i bruk raudt, gult og blått, dei same fargane kunne ein også sjå på ein talarstol ved museet i Karasjok. No tok ikkje mist unge sameaktivistar til å snakke om eige flagg, noko eldre og meir konservative åtvara mot. I Oslo Sámiid Searvi [Oslo Sameforening] tok ein til å diskutere desse og andre symbol, og ei gruppe studentar i Bergen vaar ekstra ihuga. Blant dei samiske kunstnarene som vanka i dette miljøet, finn vi m.a. biletkunstnaren Synnøve Persen frå Porsanger. (…)”2

“At the Art Academy there was in 1976 one hospitant who ventured to make a print for a Sámi flag, it was Synnøve Persen (…) I immediately recognized that it was an identical reproduction of an already existing design printed as the cover of the Sámi bibliography from 1971. Since I was not sure who had made it, I did not comment on that further. ”3

  1. «Hun laget det første utkastet til sameflagget» s16. Ságat. Lakselv, 2016.03.19
  2.  Gustavsen, J. «Bør samane ha eige flagg?» Syn og segn 01/91. 97. årgangen. s29-ff. Utg. Det Norske Samlaget. Oslo, 1991
  3. Mathisen H.R. «Art and Sámi revitalization» 2015.11.21 [Internet archive 2021.04]www.keviselie-hansragnarmathisen.net/141466666

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1962  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: ,