Info Panel
You are here:   Home  /  'Sami'

Sameflagget [2004.05.27]

§1. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og dermed et felles nasjonalsymbol for hele det samiske folket. §2. Sametinget i Norge gir ved …

May 2004 Read More →

Forskrift om bruk av det samiske flagget

“Hjemmel: Fastsatt av Sametinget 27. mai 2004, i medhold av Sametingets selvbestemmelsesrett, og med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 1-6 …

May 2004 Read More →

Sameloven [2003.04.11]

“Endringslov til sameloven og flaggingsloven”1 Kommunal- og regionaldepartementet. Hefte 5. s698. 2003.04.11

Apr 2003 Read More →

Sameloven [2003.02.27]

“År 2003 den 27/02 holdtes Odelsting, hvor da ble gjort sliktvedtak til lovom endring i samelova m.m.”1 Stortingsforhandlinger 2002 Besl. O.70

Feb 2003 Read More →

Sameloven [2003.01.28]

Kommunalkomiteens innstilling …

Jan 2003 Read More →

Sameloven [2002.12.20]

Tilråding (Kommunal- og regionaldepartementet) / [Godkjent i statsråd samme dag.] “Det samiske flagget blei godkjent av den 13. Nordiske samekonferansen i Åre 15/08 1986. Kunstnaren Astrid Båhl har teikna flagget. …

Dec 2002 Read More →

Samiske flaggdager [1991.08.12]

“Det skulle dock dröja till år 1991 innan den samiska flaggan fick en mer formell betydelse och en anknytning till dag att hissa den samiska flaggan. Vid Samernas xv konferens …

Aug 1991 Read More →

Sameflagget [1986.08.15] (uoffisielt i Norge)

Godkjent på Samekonferansen (Båhl) / “Máret Sárá som er den fra norsk side som har vært representant i arbeidsgruppen for eget flagg, sier til Adresseavisen at det i alt kom …

Aug 1986 Read More →

“Forslag til samisk flagg” [1977]

Forslag til samisk flagg

Feb 1977 Read More →

Uoffisielt samisk flagg [1962]

[Máret Stueng] sydde sitt første flaggutkast i 1962, i rødt, gult og blått, av klede, same stoff som kofta syes av.

Jan 1962 Read More →