Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Det samiske flagget [1986.08.15] (uoffisielt i Norge)

Det samiske flagget [1986.08.15] (uoffisielt i Norge)

“Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) er bare definert som de samiske farger (som er de vanligste fargene i de samiske folkedraktene). Det er ulike meninger hva de symboliserer og derfor ikke klargjort desto mer.” 1

“Den røde del af cirklen symboliserer solen og den blå del symboliserer månen. Farverne rød, blå grøn og gul stammer fra den samiske nationaldragt. Den grønne farve symboliserer naturen, den blå symboliserer vandet, den røde ilden og den gule symboliserer solen.” 2

“Det samiske flagget ble i 2003 i Norge offisielt anerkjent gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Stortinget bemyndiget samtidig Sametinget til å vedta forskrifter for bruk av flagget. Sametinget vedtok dette i 27. mai 2004. Flagget har offisiell status, men det er ikke et nasjonalflagg som folkerettslig og statsrettslig representerer kongeriket Norge. .” 1

  1. Nasjonaldag og nasjonale symbolerSámediggi – Sametinget
  2. Det Samiske FlagNorden
  1986  /  History  /  Last Updated February 7, 2021 by antipodes café  /  Tags: