Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sameflagget [1986.08.15] (uoffisielt i Norge)

Sameflagget [1986.08.15] (uoffisielt i Norge)

Godkjent på Samekonferansen (Båhl) /

“Máret Sárá som er den fra norsk side som har vært representant i arbeidsgruppen for eget flagg, sier til Adresseavisen at det i alt kom inn 74 forslag fra 27 forslagsstillere til konkurransen om eget flagg. Gruppen har lagt frem 10 av disse forslagene for samekonferansen i Åre, som vil samle seg om ett av forslagene. Flaggsaken ble tatt opp første gang av Nordisk Sameråd allerede i 1978. Siden er forslaget forelagt Samisk Institutt som har utredet under hvilke omstendigheter et samisk flagg kan brukes. Bakgrunnen for at samene nå drøfter egne nasjonalsymboler er at de hevder å være ett folk bosatt i fire forskjellige land, men at de som opprinnelig befolkning hadde sitt eget land Sameland.

Det er i perspektiv av den Politiske og kulturelle undertrykelsen av samene at en må se på amenasjonalismen. Samene har blitt utsatt for og blir fortsatt utsatt for en politikk fra storsamfunnet som forsøker å gi samiske kulturytringer lav status og som forsøker å minske samenes identitetsfølelse og samhold, sier ordføreren for konferansen, Lars-Anders Bauer. Han mener at samisk musikk, samisk historie, selvfølelse og stolthet over å være same er svært viktige politiske poenger i arbeidet for å befri samene fra den nordiske herskerkulturens tvangstrøye. Et selvstyrt sameland er målet. Når det gjelder dato for en egen nasjonaldag har det bydd på visse vanskeligheter å komme frem til en egnet dato. Mange forslag har vært luftet, men Maret Sara sier at datoen for opprettelsen av Nordisk Sameråd 18/08 1956 har mange tilhengere. Et forslag om å legge nasjonaldagen til den datoen da samene blir enige om eget flagg og egen nasjonalsang, har også vunnet gehør.”1

“Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15/08/1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl [06/06/1959 Karesuando, Sverige] fra Skibotn i Troms. Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen er bare definert som de samiske farger. Det er ulike meninger hva de symboliserer og derfor ikke klargjort desto mer.”2

“Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.”3

  1. Adresseavisen. s vv 17. Trondheim, 1986.08.15
  2. Sametinget «Nasjonaldag og nasjonale symboler» www.samediggi.no/ 2017.01.13 [oppdatert: 2020.02.05 – Hentet: 2021]
  3. Sametinget www.samediggi.se/ 2017 [Hentet: 2017.12]

• Egen tolkning: antiopodes café, 2021 (CC0)

  1986  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: ,