Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sameloven [2002.12.20]

Sameloven [2002.12.20]

Tilråding (Kommunal- og regionaldepartementet) /

[Godkjent i statsråd samme dag.]

“Det samiske flagget blei godkjent av den 13. Nordiske samekonferansen i Åre 15/08 1986. Kunstnaren Astrid Båhl har teikna flagget. Hovud­motivet er henta frå runebomma, og diktet «Beaivvi bártnit» av sørsamen Anders Fjellner (1795–1876). Fjellner framstiller samane som son og dotter av so­la. Sirklane i flagget føresteller sola (raud)
og må­nen (blå). Flagget har fargane [(pms-c) raudt (485),
grønt (356), gult (116) og blått (286)].*
(…)
Vi Harald, Noregs Konge, stadfester: Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endring i samelova m.m. i samsvar med eit vedlagt forslag.
(…) 1. I lov av 29/06 1933 Nr.2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger skal
I første ledd lyde: På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10/12 1898 §1. omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.
2. I lov av 12/06 1987 Nr.56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelova) skal
§1-6. lyde:
(…) Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordnorske samekonferansen 15/081986. Sametinget kan ved forskrift gi nærmere be­stemmelser om bruken av det samiske flagget. (…)”1

  1. Stortingsforhandlinger 2002, Ot.prp.34.

    * Definert i “PANTONE® Formula Guide Coated.”
  2002  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: