Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “Forslag til samisk flagg” [1977]

“Forslag til samisk flagg” [1977]

“Synnøve Persen laga det aller første utkastet til det samiske flagget. Dette vart laga som ein protest på 1970-talet under Alta-kampen. Seinare kom ringane i flagget til, dei vart utforma av søster hennar, Rannveig Persen. Verket er kjøpt inn av Nasjonalmuseet og blir stilt ut når museets nybygg opnar i 2020. 

Persens verk vart vist i utstillinga «Sami Al bmut» på Norsk Folkemuseum på slutten av 70-talet. Det vekte oppsikt at det samiske flagget vart vist på sjølvaste Folkemuseet, og det vart krevd at det skulle fjernast. Då erklærte dei andre utstillarane at viss dette vart gjennomført, ville dei også fjerne sine verk. Då fekk flagget henge. Kunstverket viser korleis kunsten har vore ein del av den samiske fridomskampen og at det har påverka den politiske verkelegheita.” 1

Persen, S “Samisk flagg” 1978, foto: Norsk Folkemuseum, Digitalt Museum, 2014 (NFSA.4418)

“Denne versjon av et samisk flagg ble tegnet av kunstneren Synnøve Persen i 1978, og første gang brukt i 1. maitoget i Oslo samme år. Deretter ble det brukt i utstillingen Samene idag, som ble vist på Norsk Folkemuseum fra 1. juni. Kunstneren forteller (2002) at museets direktør først forlangte flagget fjernet fra utstillingen, men ga etter da andre deltakere truet med å trekke sine bidrag til utstillingen.

Flagget ble senere landskjent gjennom aksjonene rundt Alta-utbyggingen, bl.a.sultestreiken foran Stortinget og protestleiren i Stilla. 1986 vedtok Nordisk Sameråd et felles flagg for alle samer, med et noe annet utseende. Det gamle “aksjonistflagget” var dermed ikke lenger aktuelt å bruke, og Leif Pareli fikk under en opprydning i Oslo Samiid Searvis lokaler ca. 1992 foreningens gamle flagg, for bevaring i den samiske samlingen på NF.” 2

“At the Art Academy there was in 1976 one hospitant who ventured to make a print for a Sámi flag, it was Synnøve Persen from Porsanger.  I immediately recognized that it was an identical reproduction of an already existing design printed as the cover of the Sámi bibliography from 1971. Since I was not sure who had made it, I did not comment on that further. But I told her that in my opinion this was not fit for a flag – after all it had already been used for other purposes; it was too simple, but perhaps it would be better for a long triangular flyer (vimpel) instead. So she made a print with these, which was much better. I have later thought that perhaps I should have claimed the originator of that flyer, especially since the much later controversy about the origin of the flag design. It was later also used by Berit Marit Hætta as illustration on the cover of the book “Samer tier ikke lenger” by John Gustavsen.”3

“I contacted one of the workers at Karasjok Produkter where the mentioned book cover had been printed about its origin, and he categorically stated, «This is not Synnøve Persen’s design!».” 3

Kátalåga 1971” Karasjok Bibliotek, Spesialbibliotek for samisk litteratur, 1972
Čállagat” Karasjok, 1974

the design for the cover(*) is made by the Sami teacher Máret Stueng of Kárašjohka, who also used it as decoration and flag to promote Sámi activism.)” 3

  1. Nasjonalmuseet (Facebook Page) 2018
  2. Flagg” Norsk Folkemuseum, Digitalt Museum, 2014
  3. Mathisen H.R.: “Art and Sámi revitalization” 2015

Tegning: antipodes café, 2020 (No copyright)

  1977  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.03.17. av antipodes café  /  #: