Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “Forslag til samisk flagg” [1977]

“Forslag til samisk flagg” [1977]

“Da jeg i 1977 laget det første utkast til samisk flagg var det ut fra en sterk følelse for at vi som folk, usynliggjort i hundreder av år, behøvde et eget symbol for samhørighet over landegrensene i nord. Det var samtidig en tydelig reaksjon på all urett forvoldt over lang tid og systematisert de siste hundre årene forut. Oppbyggingen av Norge som nasjon gikk hardt utover samene, ulike tiltak ble gjennom lov, forordninger og forskrifter iverksatt for å smuldre opp språk og kultur. Frihetsidealet var selvfølgelig et bakteppe for meg på 1970-tallet, men min intensjon var først og fremst at et flagg skulle bidra til å gjenreise et folks stolthet over egen kultur, egen historie, eget språk, eget land.

Med bakgrunn i kristningen av samene og misjonærenes harde framferd med brenning av runebommer og forfølgelse av noaidier, var det viktig å ikke ha korssymbolet i flagget.

Jeg anvendte hovedfargene i samedrakten, rødt, gult og blått i mitt flaggutkast, som ble brukt i hjemmesydde utgaver under kampen om Alta-Kautokeino-
vassdraget på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. Da Samerådet utlyste konkurranse om samisk flagg senere på 1980-tallet, sendte jeg ikke inn mitt forslag, fordi jeg mente det allerede var et symbol brukt over flere år. Utkastet som vant konkurransen har brukt mine grunnideer, føyd til en sirkelform og forankret utkastet til eposet om Solens sønn. Med utgangspunkt i Grunnloven tror jeg de fleste samer ser det norske og det samiske flagget som likeverdige symboler, tuftet på ‘territoriet til to folk.’ På 17. mai vaier de side om side. Vi feirer Samefolkets Dag, men også 17. mai som Norges nasjonaldag. Jeg ser ingen grunn til å endre eller reformulere noen av flaggene. Til det er kulturforskjellene mellom det norske og samiske samfunnet for store.”

Persen, S “Samisk flagg” 1978. Foto:[CC BY-SA] Reinsfelt, A. Norsk Folkemuseum NFSA.4418. 2014

“Denne versjon av et samisk flagg ble tegnet av kunstneren Synnøve Persen i 1978, og første gang brukt i 1. maitoget i Oslo samme år. Deretter ble det brukt i utstillingen Samene idag, som ble vist på Norsk Folkemuseum fra 1. juni. Kunstneren forteller (2002) at museets direktør først forlangte flagget fjernet fra utstillingen, men ga etter da andre deltakere truet med å trekke sine bidrag til utstillingen.

Flagget ble senere landskjent gjennom aksjonene rundt Alta-utbyggingen, bl.a.sultestreiken foran Stortinget og protestleiren i Stilla. 1986 vedtok Nordisk Sameråd et felles flagg for alle samer, med et noe annet utseende. Det gamle “aksjonistflagget” var dermed ikke lenger aktuelt å bruke, og Leif Pareli fikk under en opprydning i Oslo Samiid Searvis lokaler ca. 1992 foreningens gamle flagg, for bevaring i den samiske samlingen på NF.”2

  1. © Synnøve Persen. 2015
  2. Norsk Folkemuseum «Flagg» www.digitaltmuseum.no/ [Hentet: 2021]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1977  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: