Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggets farver (forespørsel) [1984.02.01]

Flaggets farver (forespørsel) [1984.02.01]

Norges flagg /

“Over lengre tid har det sporadisk i pressen og på annen måte vært reist kritikk mot den blåfarve som nå blir benyttet i det norske flagg, og som det hevdes er for mørk. Ifølge flaggloven av 1898 skal flagget være ‘høyrødt, med et mørkeblått, og av en hvit kant innfattet kors.’
Utenriksdepartementet har innhentet opplysninger om blåfargen i [ u.k.-, u.s.a.-, Frankrike]flagg. (…) Det fremgår helt klart av [dette] at blåfargen i det amerikanske flagg adskiller seg fra de to andre med sin dypere tone, mens den fongeblå fargen i det britiske og franske flagg synes å være tilnærmet identisk.” 1

  1. Utenriksdepartementet. Forespørsel til Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI. Oslo, 1984.02.01
  1984  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.23. av antipodes café  /