Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Hvilke farger har det offisielt norske flagget?

Hvilke farger har det offisielt norske flagget?

“Grunnloven fastsetter i §111 at det norske flaggets form og farger skal fastsettes ved lov. Dette er gjort i lov om Norges Flag av 10. desember 1898 nr. 1, se link. Loven beskriver handelsflagget (som er identisk med nasjonalflagget) i detalj i §1 forsåvidt gjelder form og innbyrdes forholdstall. Fargebeskrivelsen “høirødt” og “mørkeblaat” gir imidlertid ikke de samme presise rammer for gjengivelse. Utenriksdepartementet legger imidlertid til grunn at flagget har samme rødfarge som det danske flagg og samme blåfarge som det franske. Etter Pantone fargesystem skal man benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen.”(1)

“Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).”(2) De samme fargene ble nevnt i “Flagg og Anthems Manual London 2012” for det norske flagget under OL i 2012. (3)

“Den officielle røde farve er Pantone 186C (…) Den officielle blå farve er Pantone 301.” (Norden, -nettside-  2013)

“Den officielle røde farve er pantone 186C (…) Den officielle blå farve er pantone 287” (4, 11)

“Flaggloven av 1898 beskriver flagget farger og proposjoner. Fargebeskrivelsen i denne er at flagget skal være “høirødt” og “mørkeblaat”. Utenriksdepartementet har fastslått at man etter Pantone fargesystem skal benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen.” (5a)

“Utenriksdepartementet foreslo, gjennom en intern anbefaling frem til 2018 at man etter Pantone fargesystem skal benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen ved trykk på silkepapir. Utenriksdepartementet gir nå ingen anbefalinger for korrekt reproduksjon av flaggets farger.” (5b)

Fem år etter temaet ble tatt opp på denne siden, sendte Flaggfabrikken a.s et forslag (7) til Utenriksdepartementet om å definere en standard for flaggets farger, og i etterfølgende måned publiserte Aftenposten(8) en artikkel om temaet som ble plukket opp av medier over hele landet.(9) Fortsatt er det ingen standard for flaggets farger.

“Disse fargene er litt upresise i dag og derfor finnes det litt forskjellig oppfatning om hva som er riktig.
Det er ingen offisiell nedtegnelse av vedtatte Pantonefarger for det Norske flagget. Så per definisjon er det «høirødt» og «mørkeblått» som gjelder.” (6)

“Heraldiske Rød PMS185
“Hæren (PMS 185)
I middelalderen var det ikke vanlig at soldatene var utstyrt med uniform. Det første permanente regiment i den britiske hær, “The Yeoman Guard, the Beefeaters”, ble oppkledt i en rød uniform av Henrik VII. Da England fikk en permanent hær i 1645, ble denne fargen videreført. Før 1720 ble rødt innført som hovedfarge både i den danske og den norske hær. Rød er derfor Hærens profilfarge.

Sjøforsvaret PMS 281
I 1748 innførte Royal Navy uniformer i en mørk blå farge for sine offiserer. Denne fargen ble etter hvert tatt i bruk av flere land, også i den dansk-norske marine. Da Norge fikk sin egen marine etter 1814, ble fargen videreført. Den første registrerte omtalen av blåfargen som Navy Blue, var i England i 1840. PMS 281 er mørkere enn den blå-fargen som fort-satt skal brukes i de heraldiske merkene. Navy Blue ble fastsatt som Sjøforsvarets profilfarge av GIS den 4. desember 2009.” 12

“Fargeprøvene på bildet ovenfor viser nyanser av blått og rødt, både egnede og uegnede. Riktig farge, ifølge Trætteberg, burde være koboltblått sammen med heraldisk rødt (høyrødt). I dag produseres flaggene i ”norsk rød” (pantone 200) og ”norsk blå” (pantone 281).” 13

PMS: 287C / 186C“. 14


“PMS: 281C / 186C”. 15, 16, 17

“Blåtonene benyttes blant annet som støttefarger på stortinget.no, i infografikk samt som bunnfarge på statsbudsjettet (flaggblå).” [PMS 281]. 18

 1. “Det norske flagget” Det Norske Ambassaden i Danmark -nettside-, 2009.
 2. “Flagg & Flaggdager” Det Norske Ambassaden i Danmark -nettside-, 2013.
 3. “Flags and anthems manual, London 2012”, Side 79. LOCOG, London, 2012.
 4. Norges flag” Norden -Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd-, Danmark.
 5. a. “Norges flagg” Store Norske Leksikon (versjon.9 av Ericsson Ryste, M. 2013.05.02 )
  b. “Norges flagg” Store Norske Leksikon (versjon.26 av Birkely, Ch. 2019.01.16) Notat:”«UD gjennom sin interne anbefaling gir kun råd om resultatbasert trykk på silkepapir. Jeg vil komme med ytterligere endringer ettersom vi pr nå utvikler mer definerte fargekoder for digitale flater, og vil (forhåpentlig) kunne starte arbeidet med en Norsk standard for trykk av det norske flagg. Hilsen Birkely, Ch.» Komm. Utenriksdepartementet.%raquo;. Den ble godkjent av Ida Scott 16. januar 2019.”
 6. Fargene i det Norske flagget trenger din hjelp” Flaggfabrik, 2018.03
 7. Brev til Utenriksdepartementet sendt 14.3.2018, purret 27.3.2018 (ikke besvart pr dags dato)” Flaggfabrik, 2018.03
 8. Norske flaggprodusenter: UD anbefaler feil farger i det norske flagget” Aftenposten, 2018.04
 9. UD and flag producers disagree with the red colour in the Norwegian flag” Norway today, 2018.04
 10. Per Henrik vil ha din hjelp for å få UDs oppmerksomhet: – Det handler om rikets stolthet” Østlands Posten, 2019.03
 11. Østerbye, P: “Flagfarver“, Nordisk Flagselskab 2016.09.14 . “Norge” (pdf)
 12. “Forsvarets visuelle profil” s.17 Utgave 4.0 31.05.2011
 13. Hva er egentlig rødt, hvitt og blått” Riksarkivets blogg, 2013.08.08
 14. Trondsen, H. “8455-2561 Flagg, nasjonal, norsk flagg” Utgitt av Forsvarets Logistikkorganisasjon, 2014.10
 15. Trondsen, H. “Ermflagg med svart ytterkant/bunn” ,Utgitt av Forsvarets Logistikkorganisasjon, 2012.02
 16. Danielsen, O.; Gimse K. “Prototype 8455-orlogsfane”, 2012.02 Utgitt av Forsvarets Logistikkorganisasjon, Forsvaret, 2012.02 (Approved 11 05 11)
 17. Stortingets designhåndbok “Farge” 2016.11
 18. Det norske flagg“, Regjeringen
  2012  /  History  /  Last Updated February 7, 2021 by antipodes café  /