Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og lovforslag [1972.10]

Flagg- og lovforslag [1972.10]

Norges flagg (Grahl-Madsen) /

“Spesielle tjenesteflagg” “der er gode grunner som taler for at det ‘rene’ orlogsflagg til sjøs reserveres for orlogsformål. (…) Tollflagget har utvilsom spilt en betydelig rolle gjennom tidene. Men i vår tid synes det som om tollflaggets rolle kan overtas av et offentlig tjenesteflagg, slik som forestått i utkastet. Der er nemlig i dag ikke noe prinsipiell forskjell på tollvesenet og de andre “vesener” som utøver offentlig myndighet på sjøen, som f.eks. politiet og fiskerioppsynet (for så vidt dette ikke tas hånd om av Sjøforsvaret), og disse forskjellige etater kan derfor med fordel gis det samme flagg.”1

“Denne [tegning] utgjør ikke noen del av selve lovforslaget. Hensikten er bare å antyde en mulig form for disse spesielle tjenesteflagg.”2

  1. Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk» Tilleg. Forord. Bergen, 1972
  2. Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk» s65-f. Bergen, 1971

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1972  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: