Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og lovforslag [1971.02]

Flagg- og lovforslag [1971.02]

Norges flagg (Grahl-Madsen) /

Det offentlige tjenesteflagg er likt orlogsflagget, men har en kongekrone i gull (gult) og rødt i det blå korsets midte. Kronens største vidde er 4/16 av flaggets bredde.

Det offentlige tjenesteflagg føres i stedet for handelsflagget på fartøyer som benyttes til utøvelse av offentlig myndighet (politi, tollvesen, statens havnevesen, fiskerioppsyn m.v.) for så vidt vedkommende fartøy ikke er berettiget til å føre orlogsflagget.”1

  1. Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk» s65-f. Bergen, 1971

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1971  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: ,