Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Dannebrog Splittflagg [1630.03.27]

Dannebrog Splittflagg [1630.03.27]

Norske forsvarsfartøy /

“Privilegia, forundt dennem, som holder Orlogsskibe udi Norge:
(…) §5. Vil ville og aarligen samme Skibe vores eget Søpas meddele som Coffardier, hvorudi vi selv interesseret ere, dog skulle de ikke mue føre Orlogsskibes flakte Flag, unden alene naar de ere udi vores og Rigens Krigstjeneste.” 1

“Dette var det første skritt for å få en klar funksjonsdeling mellom splittflagget og stuttflagget. Kongen sa her uttrykkelig at splittflagget bare skulle brukes når handelsskipene opptrådte som orlogsskip.” 2

  1. Christian IV «Privilegia, forundt dennem, som holder Orlogsskibe udi Norge» R.IV. 527. Afskr. VII 281. 1630 Sitert i «Norske Rigs-Registranter» s 214. Christiania, 1877
  2. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 19. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012

  1630  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /