Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Forbudt for handelsskip å føre splittflagget [1635.05.20]

Forbudt for handelsskip å føre splittflagget [1635.05.20]

“I 1635 indskærpedes det, at handelsskibe ikke må føre splitflag.” 1

“1635 fulgte en kongelig ordre, at når orlogsskibe blev udrangeret og solgt til koffardibrug, skulle deres «spidse flag og fløje» afleveres, – «thi Vi ikke ville tilstede Coffardiskibe spisse Flagger og Fløye at føre.» Fra den tid af ser man splitflaget hurtigt vinde terræn i orlogsflåden, selv om det tog et halvt århundrede, inden det helt havde sejret. Splitflaget førtes som hækflag i et flagspil over hækken. – Da Christianshavn 1639 fik sit byvåben, et tårn med C 4 og tre kroner, blev der i hver side sat et splitflag.” 2

  1. Bartholdy, N.G.: “Dannebrog” Den Store Danske
  2. Henningsen, H.: “Dannebrog og flagføring til søs” s.20. Årbog, 1969
  3. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287765#214553,40540380
  1635  /  Norges Flaggene, Orlogsflagg  /  Sist oppdatert: December 16, 2020 av antipodes café  /