Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1815.12.19]

Flaggforslag [1815.12.19]

Unionshandelsflagg (Flaggkomité) /

“Commiteen holder for, at begge Nationers Fordringer i denne henseende bedst kunne tilfredsstilles derved, at det fælleds Coffardieflag blev ligt det nuværende Unions-Orlogsflag, men uden Split og Tunge, og med den Forandring, at ogsaa den forreste nedre quadrat blev rød, med hvidt Diagonalt Kors, ligesom den bageste øvre Qvadrat.”1

“Storthinget besluttede i denne Sag: [40 mod 26 stemmer]: (…) Indstilling bifaldes ikke, da dette Storthing ikke anseer sig berettiget til at bestemme et fælleds Coffardieflag for Norge og Sverrig, forudsat endog, at et saadant Flag fra Sverrigs Side blev approberet.”2

  1. Stortingsforhandlinger 1815-16. s89.
  2. op cit s94.
  1815  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: ,