Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1815.12.19]

Flaggforslag [1815.12.19]

Unionshandelsflagg (Flaggkomité) /

“Commiteen holder for, at begge Nationers Fordringer i denne henseende bedst kunne tilfredsstilles derved, atdet sælleds Coffardieflag blev ligt det nuværende Unions-Orlogsflag, men uden Split og Tunge, og med den Forandring, at ogsaa den forreste nedre quadrat blev rød, med hvidt Diagonal:Kors, ligesom den bageste øvre Qvadrat.”

“Storthinget besluttede i denne Sag: [40 mod 26 stemmer]: (…) Indstilling bifaldes ikke, da dette Storthing ikke anseer sig berettiget til at bestemme et fælleds Coffardieflag for Norge og Sverrig, forudsat endog, at et saadant Flag fra Sverrigs Side blev approberet.” 2

  1. Stortingsforhandlinger, 1815-1816. s82-102.
  2. op cit s94.
  1815  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated May 26, 2021 by antipodes café  /  Tags: