Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Svensk flagg [1815.12.02]

Svensk flagg [1815.12.02]

På norske skip i fjernere farvann /

Odelstinget: “Innstilling, datert 29/11, fra den kombinerte komité til å bedømme en del innkomne forslag angående det norske nasjonale handelsflagg.
Beslutning: Odelstinget finner ikke grunn til å vedta en lov om et eget norsk handelsflagg. Saken oversendes det samlede Storting til avgjørelse.”1

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017.

  1815  /  History  /  Last Updated May 26, 2021 by antipodes café  /