Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sveriges flagg [1815.12.02]

Sveriges flagg [1815.12.02]

Norske skip i fjernere farvann /

Odelstinget: “Innstilling, datert 29/11, fra den kombinerte komité til å bedømme en del innkomne forslag angående det norske nasjonale handelsflagg.
Beslutning: Odelstinget finner ikke grunn til å vedta en lov om et eget norsk handelsflagg. Saken oversendes det samlede Storting til avgjørelse.”177

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017.
    Se: Kongeriget Norges første ordentlige Storthings Forhandlinger i Aarene 1815 og 1816. Udgivne ved Poul Holst, Justitssecretair i Høiesteret og p. t. Archivarius ved Storthingets Archiv. No. 6, for December Maaned 1815. s.82-ff

  1815  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: