Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1814.11.15]

Flaggforslag [1814.11.15]

Norges handelsflagg (Stortingskomiteen) /

Stortingskomiteen: “(…) at ingen fast Bestemmelse nu kan tages med hensyn til Koffardie-Flagget, for saavidt samme skulde bruges paa de længere Farvande, forinden Hans Majestæt har truffet det fornødne Arrangement med de barbariske Magter; men indtil saadant er skeet, troer Man, at det norske Flag, saaledes som det nu her foreslaaes, og under Forundsætening at samme antages, kunde bruges paa de kortere og det svenske Flag imidlertid paa de længere Farvande. Flagget troer Committeen kunne være enten hvidt med den norske Løve i grønt Feldt, eller hvidt med en grøn Stribe i Midten.” 1

“Samtidig med dette forslaget anmodet komiteen regjeringen om å lage en tegning av det nye norske handelsflagget og å underrette alle utenlandske gesandter og konsuler om bestemmelsene som ble gjort. Komiteen foreslo også ”at det hidindtil under Vaabenstilstanden erkjendte norske Flag” skulle brukes ut året og at det nye skulle tre i kraft 01/01 1815.” 2

  1. Stortingsforhandlinger 1814, nov. s715.
  2. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 64. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1814  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , , ,