Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11.15]

Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11.15]

Dette Forslag 1ste Post, Hr. Carl Stoltenbergs 5te Post, og Hr. Consul Konows af 4de Novbr, angaae alle det norske Flag. Committeen er i denne henseende af den Formening: at ingen fast Bestemmelse nu kan tages med hensin til Koffardie-Flagget, for faavidt famme skulde bruges paa de længere Farvande, forinden Hans Majestæt har truffet det fornødne Arrangement med de barbariske Magter; men indtil faadant er skeet, troer Man, at det norske Flag, saaledes som det nu her foreslaaes, og under Forundsætening at samme antages, junde bruges paa de kortere og det svenske Flag imidlertid paa de længere Favande. Flagget troer Committeen kunne være enten hvidt med den norske Løve i grønt Feldt, eller hvidt med en grøn Stribe i Midten.” (1)


Bilde: egen tolkning.

1. Den 15de November 1814 fremholdtes Norges overordentlige Storthing. Indst. 705. Stortinget 1814.

  1814  /  Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert: April 14, 2014 av  /