Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagglovforslag [1842.08.06]

Flagglovforslag [1842.08.06]

Norges flagg (Helland) /

Stortinget: “Skriv fra kjøpmann Helland i Bergen vedlagt 25 trykte eksemplarer av det til Stortinget innleverte ‘Forslag til Lov angaaende Kongeriget Norges Flag.’ Beslutning: (…) utdeles blant tingets medlemmer.” 1

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017

  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /