Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Fiskeriopsynsflagg [1928/1936]

Fiskeriopsynsflagg [1928/1936]

Orlogsflagg med merke /

“(…) Utenriksdepartementet ikke har noget å innvende mot at fartøier, leiet av fiskeri-opsynet, også fremtidig fører statsflagg under sin tjeneste.”1

“That, however, was a reference to the undefaced state ensign, not a specially marked one.”2

  1. “Skrivelse fra Utenriksdepartementet til Handelsdepartement” Sitert i «Norsk lovtidende» s9. Fiskeri. Utg. Grøndahl. 1928.01.19
  2. Engene, J. O. «Four Forgotten Norwegian Ensigns» s197-ff.  ICV-24 (Proceedings). Utg. North American Vexillological Association. Washington DC, 2011

    Foto [del]: Wilse, A.B. Lofoten, 1936.07.01 Norsk Folkemuseum. NF.WF.02695

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1928  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /  #: ,