Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges flagg på Bouvetøya [1927.12.01]

Norges flagg på Bouvetøya [1927.12.01]

“Bouvetøya er opkalt efter franskmannen Bouvet som var den første som opdaget øya den 01/01 1739. Bouvetøya er ikke annektert av noen stat før øya den 01/12 1927 blev tatt i besiddelse for Norge av Norvegia-ekspedisjonen (…) Kaptein Horntvedt på Norvegia har telegrafisk meddelt at det norske flagg vaier på Bouvet.”1

  1. Dagbladet «Norge har okkupert Bouvetøya i Sydishavet» s3. Oslo, 1928.01.19

_
Foto: Norsk Polarinstitutt To “Norvegia”-ekspedisjoner til Bouvetøya. Anneksjon i 1927. En del selfangstbilder. Album oversendt fra ambassaden i Paris 1976. Album laget av fotograf Bryn i Sandefjord etter oppdrag av skipsreder Chr. Christensen

  1927  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.07. av antipodes café  /  #: ,