Info Panel
You are here:   Home  /  'Norvegia II'

Norges flagg i Peter I Øy [1929.02.02]

“Det norske flagg ble heist på øya 2. feb. 1929 av den andre Norvegia-ekspedisjon, sendt ut av Lars Christensen. Norsk biland 6.mars 1931.” (1) – Bilde: (Offentleg eigedom) Norsk Polarinstitutt. …

Feb 1929 Read More →

Norges flagg i Bouvetøya [1927.12.01]

“Det var den 1. desember 1927 at den norske «Norvegia»-ekspedisjonen gikk i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium.”

Dec 1927 Read More →