Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sjefen for flyvåpnenes felleskommando [1944.10.16]

Sjefen for flyvåpnenes felleskommando [1944.10.16]

Kommandotegn /

“Splittflagg med en flyving i øverste indre felt. Flyvingen skulle være brodert i hvitt eller gull, etter som Sjefen for Flyvåpenes Felleskommando før 10/11/1944 tilhørte Hæren eller Marinen.

(…) foranstående kommandotegn for militære sjefer i Norge var til midlertidig bruk –for frigjøringsperioden–.”1

  1. Forsvarsdepartementet «Kommandotegn på bil for militære sjefer i Norge» London, 1944.10.16 Ref. i dok.: «Forsvarets kommando- og rangtegn» FD2621/54, 1954.10.27

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1944  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: , , , , ,