Info Panel
You are here:   Home  /  'riksvåpen'

Luftforsvarssjefens flagg [rundt 1965]

Sjefen for Luftforsvaret…

May 1965 Read More →

Flagg- og lovforslag [1952.08.07]

“Heraldikken bør kreve at krig, når den føres, blir ført under rett flagg. Rett krigsflagg i Norge er ikke korset men riksvåpenet med løven. Korset skal soldaten først ha på sin grav.”

Aug 1952 Read More →

Sjefen for flyvåpnenes felleskommando [1944.10.16]

Kommandotegn…

Oct 1944 Read More →

Riksvåpen [1937.03.19]

Definisjon, uten bestemt tegning / Kgl. Resolusjon: “1. Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane. 2. Riksvåpnet skal vanleg …

Mar 1937 Read More →

Flagg- og lovutkast [1925.03.13]

Norges Statsflagg Utenriksdepartementet) / “§1. [= Handelsflagg] §2. [= Orlogsflagg] §3. Som statsflagg, postflagg og tollflagg anvendes det rett overskårne flagg med et hvit kvadratisk felt i korsets mitte hvori …

Mar 1925 Read More →

Riksbanner [1906.02-07]

“Det nåværende riksbanner ble anskaffet til kroningen i 1906 og er fremme ved signingene og ved en monarks båre. Vedtaket om nytt riksbanner ble fattet ved Kgl.Res. av 13/02/1906 og …

Jul 1906 Read More →

Det norske riksvåpen [1905.12.14]

Kgl. Resolusjon / “at det norske Rigsvaaben skal, som angivet i nedenstaaende Tegning og Beskrivelse, vare en heraldisk gylden Løve paa høirødt trekantet Skold med Øks i Forlabberne og med …

Dec 1905 Read More →

Kongeflagget [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) / Kgl. Resolusjon: [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]: “5) at Kongeflaget eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie, …

Jun 1844 Read More →

Riksbanner (1818) [1844.05.26]

Carl III Johans begravelse / “(…) Riksbanneret er sydd av en purpurød dobbel silkeduk i form av et splittflagg applikert med et kronet skjold med det norske riksvåpen.To stående løver …

May 1844 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges Kongeflagg (Helland) / “(…) Det norske Kongeflag (…) bliver ligesom Orlogsflaget, dog med den Forsskjel, at der i Midten af Flagets Kors anbringes en hvid Firkant (…)I denne Firkant …

Aug 1842 Read More →