Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Det norske riksvåpen [1905.12.14]

Det norske riksvåpen [1905.12.14]

Kgl. Resolusjon /

“at det norske Rigsvaaben skal, som angivet i nedenstaaende Tegning og Beskrivelse, vare en heraldisk gylden Løve paa høirødt trekantet Skold med Øks i Forlabberne og med Krone, paa hvis øverste Kugle er anbragt det sædvanlige Kors og bag dette en mindre Vaabenløve. (…)”1

  1. Haakon VII. Sitert i «Almindelig norsk lovsamling» s618. Utg. Aschehoug. 1908

    Bilde: Persen, E. Foto: [CC0] Skarpmoen, N. 1905 [red.: bakgrunn]
  1905  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /  #: , , ,