Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Kong Haakons avreise til Norge [1905.11.23-24]

Kong Haakons avreise til Norge [1905.11.23-24]

Rundt innvielsen av Haakon 7 som konge av Norge.
Nordre Toldbod, København, Danmark.

“I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark til Norges konge.”1

“I sekstida om kvelden den 24. november kom den nye kongefamilien til Horten om bord på den danske kongeyachten “Dannebrog” som var eskortert av eit par danske, eit tysk og eit engelsk krigsskip.”2

  1. Kleppa, H.: “1905 – Den nye kongen og kongefamilien“, Kulturhistorisk leksikon, Fylkesarkivet i Vestland

Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling (CC BY-NC-ND)

  1905  /  Norges Flaggene  /  Sist oppdatert: December 18, 2020 av antipodes café  /