Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Kongeflagg / avreise til Norge [1905.11.23–25]

Kongeflagg / avreise til Norge [1905.11.23–25]

“I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark til Norges konge.”1

“I sekstida om kvelden den 24. november kom den nye kongefamilien til Horten om bord på den danske kongeyachten “Dannebrog” som var eskortert av eit par danske, eit tysk og eit engelsk krigsskip.”1

  1. Kleppa, H.: “1905 – Den nye kongen og kongefamilien“, Kulturhistorisk leksikon, Fylkesarkivet i Vestland
Fotogravure: Arnesen, Vilhelm C.F. “Kong Haakons Afrejse til Norge 23. November 1905” [det], 1905.11.23. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
Litografi: Sedivy, F.M. “Haakon VII’s landstigning” [det] 1905.11.25. Oslo Museum, 2015.
  1905  /  Den Norske løve, Historie  /  Sist oppdatert 2021.02.25. av antipodes café  /  #: