Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve

Kongeflagg [1905.11.28 – 1906.07.01]

“Flagget godkjent ved kongelig resolusjon 15.11.1905. Tegnet av Anders Thiset, arkivar Rigsarkivet, København. Resolusjonen er trykt i Norsk Lovtiend. Tegningen ble lagt frem for Utenriksdepartementet før den ble godkjent for …

Nov 1905 Read More →

Kongeflagg / avreise til Norge [1905.11.23–25]

“I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark …

Nov 1905 Read More →

Riksbaner [1818]

“(…) Riksbanneret er sydd av en purpurød dobbel silkeduk i form av et splittflagg applikert med et kronet skjold med det norske riksvåpen. To stående løver med krone er plassert …

May 1844 Read More →

Kongeflagg [1815–1818]

Bilde: Svenska Flaggans Museum https://gotiskaforbundet.se/svenska_flaggan.html

Mar 1815 Read More →

Norsk flagg [1814.05.19]

Kroningen på Eidsvoll / “Det ble flagget ved hovedbygningen på Eidsvoll verk den 19/05 1814 da Christian Frederik avla ed og holdt sin trontale, etter kongevalget 17/05.” 1 “Det norske …

May 1814 Read More →

Norsk splittflagg [1814.04.10]

I Kristiansand / “Den 10/04 var flaggene og vimplene ferdigsydd ved verftet og ble heist på skipene og på Kristiansand festning.(…) Ingen av de flaggene som ble laget til flåten …

Apr 1814 Read More →

Norsk splittflagg [1814.03.25,29]

Utbedring av tegning; godkjent / “Stibolt hadde nye tegninger ferdig 25/03, og bare fire dager senere fikk de regentens godkjenning. Heller ikke disse tegningene later til å være bevart.” 1 …

Mar 1814 Read More →

Norsk splittflagg [1814.03.04]

Første tegn / “Stibolt* fant det nødvendig å omsette kunngjøringen av 27/2 i en tegning. Allerede 4/3 kunne han sende et utkast til flagg tilbake til Christian Frederik (…) Tegningen …

Mar 1814 Read More →

Norsk flagg –kladden–[1814.02]

Kladden til kunngjøringen / “Placat udfærdiges som bestemmer at det Norske Flag herefter skulle være Dannebroge, hvorhos den Norske Løve med Hellebarden skal anbringes i hvidt paa rødt Feldt i …

Feb 1814 Read More →

Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]

“Vårt første flagg var et heraldisk flagg, rødt med Den norske løve i gull. Det var egentlig konge-flagget, slik dette er i dag, men ble fra 1318 til år 1698 …

Jan 1669 Read More →