Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve

+info

— Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det …

Nov 2021 Read More →

Kongeflagg / avreise til Norge [1905.11.23–25]

“I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark …

Nov 1905 Read More →

Riksbanner (1818) [1844.05.26]

Carl III Johans begravelse / “(…) Riksbanneret er sydd av en purpurød dobbel silkeduk i form av et splittflagg applikert med et kronet skjold med det norske riksvåpen.To stående løver …

May 1844 Read More →

Kongeflagget [1815.03.07 > 1818]

Sverige-Norge (Karl XIII) / “På Karl XIV Johans tid vet vi att den kungliga flaggan var utformad på samma sätt [Unionsflaggan], men med tillägg av Stora riksvapnet i mitten över …

Mar 1815 Read More →

Norges handelsflagg [1814.05.19 (?)]

Eidsvoll / “Det ble flagget ved hovedbygningen på Eidsvoll verk den 19/05 1814 da Christian Frederik avla ed og holdt sin trontale,etter kongevalget 17/05.”1 “Det norske Flag vajede uden for …

May 1814 Read More →

Norsk splittflagg [1814.04.10]

Kristiansand / “Den 10/04 var flaggene og vimplene ferdigsydd ved verftet og ble heist på skipene og på Kristiansand festning.(…) Ingen av de flaggene som ble laget til flåten fra …

Apr 1814 Read More →

Norsk splittflagg [1814.03.25,29]

Utbedring av tegning; godkjent / “Stibolt hadde nye tegninger ferdig 25/03, og bare fire dager senere fikk de regentens godkjenning. Heller ikke disse tegningene later til å være bevart.”1 Johannessen, …

Mar 1814 Read More →

Første flaggtegning [1814.03.04]

Norges flagg (Ch. Frederik / Stibolt) “Stibolt* fant det nødvendig å omsette kunngjøringen av 27/2 i en tegning. Allerede 04/03 kunne han sende et utkast til flagg tilbake til Christian …

Mar 1814 Read More →

Flaggidé [1814.02]

Norges flagg (Christian Frederik) / “Placat udfærdiges som bestemmer at det Norske Flag herefter skulle være Dannebroge, hvorhos den Norske Løve med Hellebarden skal anbringes i hvidt paa rødt Feldt …

Feb 1814 Read More →

Heraldisk flagg [1644]

Norsk løveflagg / “[This] lion flag* is particularly inte­resting because in certain connections it is characteri­sed as a national Norwegian flag. Here we have more reason to believe that it …

Oct 1644 Read More →