Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Første flaggtegning [1814.03.04]

Første flaggtegning [1814.03.04]

Norges flagg (Ch. Frederik / Stibolt)

“Stibolt* fant det nødvendig å omsette kunngjøringen av 27/2 i en tegning. Allerede 04/03 kunne han sende et utkast til flagg tilbake til Christian Frederik (…) Tegningen har vi ikke lenger, men i brevet som fulgte med, fremhevet Stibolt at han hadde tegnet inn løven med samme retning som i det felles riksvåpenet for Danmark og Norge. Stibolt presiserte hvor viktig det var at flaggene fikk samme utseende overalt i Norge.”1

* “De fleste fartøyene befant seg ved Kristiansand. Derfor gikk det ordre fra Christian Frederik i egenskap av kommanderende general til kaptein Jens Petter Stibolt, sjefen for marinens verft i Kristiansand, om å produsere flagg og vimpler til fartøyene.” ibid

  1. Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet. Oslo, 2014.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1814  /  Den Norske løve, Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , ,