Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norsk flagg [1814.02.27]

Norsk flagg [1814.02.27]

Kunngjøringen /

“Jeg Christian Frederik, Norges Regent, Prinds til Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Dytmarsken og Oldenborg; Gjør vitterligt: At det Norske Flag, saavel for Krigsfartøier som Kjøbmandsskibe, herefter skal være rødt, med et hvidt Kors, som deler Flaget i fire Afsnit, i hvilket Rigets Vaaben, den Norske Løve med Hellebarder, i guul Farve, anbringes paa det øverste Afsnit nærmest ved Flagstangen.” 1

“Det ble ikke laget noe bilde av flagget. For to hundre år siden var det ikke enkelt å produsere en illustrasjon til mangfoldiggjøring, og noe slikt så man kanskje ikke en gang behovet for, særlig ikke når tiden var knapp.
Ut fra beskrivelsen skulle det ikke være vanskelig å danne seg et bilde av det nye flagget. Den røde duken med det hvite korset svarer til det danske flagget, dannebrog, og i det øverste feltet nærmest stangen skulle datidens utgave av det norske riksvåpenet plasseres, en løve som sto med alle bena på en krum hellebard. Hastverket med å trykke kunngjøringen viser seg forresten ved at ordet Hellebarder fikk med en r i enden istedenfor n.” 2

  1. Christian Frederik «Kundgjørelse angaaende det Norske Flag» Regentskabet. Christiania, 1814.02.27.
  2. Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet. Oslo, 2014.

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1814  /  History, Norges Flaggforslag  /  Last Updated April 30, 2021 by antipodes café  /