Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Kongeflagget [1815.03.07 > 1818]

Kongeflagget [1815.03.07 > 1818]

Sverige-Norge (Karl XIII) /

“På Karl XIV Johans tid vet vi att den kungliga flaggan var utformad på samma sätt [Unionsflaggan], men med tillägg av Stora riksvapnet i mitten över korset. Kanske fanns det under företrädarens tid en kunglig flagga med samma utformning, men i så fall med ett riksvapen med en annan hjärtsköld.” 1

  1. Klackenberg, H. Statsheraldiker, Riksarkivet, Sverige. e-post, 2021

“Livfana m/1815, Konungens liv- och hustrupper.”
Foto [våpenskjold, Karl XIII]: Armémuseum AM.010603. Stockholm, 2014

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1815  /  Den Norske løve, Historie, Kongeflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /  #: , , ,