Info Panel
You are here:   Home  /  Kongeflagg

+info

— Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det …

Nov 2021 Read More →

Kongeflagget [rundt 1995]

HARALD V …

Jun 1995 Read More →

Kongeflagget [ca.1906.07 > ca.1995]

HAAKON VII (Peterssen) / “Ikke separat godkjenning”1 Arkivverket. e-post, 2021.03.16 • Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

Jul 1906 Read More →

Kongeflagget [1905.11.15 > 1906.07]

Haakon VII (Thiset) / Utenriksdepartementet: “Efter at have anstillet forskjellige undersøgelser i sagen har man ladet udarbeide verlagte planche, der indeholder tegning til kongeflag og fremstiller i rødt felt en …

Nov 1905 Read More →

Kongeflaggutkast [sommer.1905]

Flaggforslag (Bruun) / “Regjeringens sonderinger om en ny tronkandidat sommeren 1905 hadde fått Utenriksdepartementet til å tenke på at den kommende kongen ville trenge et særskilt kongeflagg. Bruun ble bedt …

Jun 1905 Read More →

Kongeflagget [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) / Kgl. Resolusjon: [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]: “5) at Kongeflaget eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie, …

Jun 1844 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges Kongeflagg (Helland) / “(…) Det norske Kongeflag (…) bliver ligesom Orlogsflaget, dog med den Forsskjel, at der i Midten af Flagets Kors anbringes en hvid Firkant (…)I denne Firkant …

Aug 1842 Read More →

Kongeflagget [1818]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0) Se:· Flaggkarta ca.1830~44: [CC BY-SA] Lindkvist, O. Marinmuseum MM.06443. Karlskrona, 2021· Våpenskjold 1818: [CC BY] Armémuseum AM.089946. Stockholm, 2014

May 1818 Read More →

Kongeflagget [1815.03.07 > 1818]

Sverige-Norge (Karl XIII) / “På Karl XIV Johans tid vet vi att den kungliga flaggan var utformad på samma sätt [Unionsflaggan], men med tillägg av Stora riksvapnet i mitten över …

Mar 1815 Read More →

Norges Orlogsflagg [1814.05.20]

Godkjent (Christian Frederik) / “Selv om Stibolts originaltegninger ikke finnes lenger, vet vi ganske nøyaktig hvordan de så ut. Den 20/051814 attesterte Christian Frederiks overadjutant, Ludvig Frederik Brock, en gjenpart …

May 1814 Read More →